اولین گونه‌های کشت شده گندم

اولین گونه‌های کشت شده آرد گندم سبوس دار اساساً نژادهای بومی بودند که توسط کشاورزان از جمعیت‌های وحشی انتخاب می‌شدند، احتمالاً به دلیل عملکرد برتر و سایر ویژگی‌های آنها، یک شکل اولیه و آشکارا غیر علمی از اصلاح گیاهان! با این حال، اهلی شدن نیز با انتخاب صفات ژنتیکی که آنها را از خویشاوندان وحشی خود جدا می کرد، همراه بود. این سندرم اهلی شدن توسط دیگران به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است، اما ذکر دو ویژگی در اینجا اهمیت کافی دارد.

اولین مورد از بین رفتن خرد شدن سنبله در زمان بلوغ است که منجر به از بین رفتن دانه در هنگام برداشت می شود.

این به وضوح یک صفت مهم برای اطمینان از پراکندگی بذر کاه و کلش گندم در جمعیت های طبیعی است و صفت غیر متلاشی کننده با جهش در جایگاه Br (راچیس شکننده) تعیین می شود (Nalam et al., 2006).

دومین خصیصه مهم تغییر شکل پوسته شده است که در آن گلوم ها محکم به دانه می چسبند، به شکل های برهنه کوبنده آزاد.

اشکال آزاد توسط یک جهش غالب در جایگاه Q ایجاد شد که اثرات جهش های مغلوب در جایگاه Tg (گلوم مقاوم) را تغییر داد (جانتاسوریارات و همکاران، 2004؛ سیمونز و همکاران، 2006؛ دوبکوفسکی و دووراک، 2007).

گونه های کشت شده گندم دیپلوئید، تتراپلوئید و هگزاپلوید همگی جدا از شکل آرد گندم قم نان دارای راچی سخت هستند. به طور مشابه، اشکال اولیه اهلی شده اینکورن، امر، و اسپلد همگی پوسته پوسته می شوند، در حالی که اشکال مدرن گندم تتراپلوئید و هگزاپلوید آزاد کوبیده می شوند.

در حالی که einkorn و emmer به وضوح از اهلی کردن جمعیت های طبیعی ایجاد شده اند، گندم نان فقط در کشت وجود داشته است، که از هیبریداسیون گیاه زغال اخته با علف وحشی نامرتبط Triticum tauschii (که Aegilops tauschii و Ae. squarosa نیز نامیده می شود) بوجود آمده است.

این هیبریداسیون احتمالا چندین بار به طور مستقل با هگزاپلوید جدید (ژنوم AABBDD) که توسط کشاورزان برای خواص برتر آن انتخاب شده است، رخ داده است. تکامل گندم دوروم تراریخته مدرن در شکل 1 نشان داده شده است که نمونه هایی از خوشه و دانه را نیز نشان می دهد.

  • منابع:
  1. Wheat Journal of Experimental Botany Oxford Academic
  • تبلیغات:
  1. با استفاده از این نوع لباس کار از شر بیماری های پوستی خلاص شوید
  2. دستکشهای جوشکاری تولید شده از نخ کولار
  3. چرا استفاده از لباسهای ورزشی در خارج از زمین مجاز است؟!
  4. مردم چین معتقدند که خوردن خورش زالو باعث تصفیه خون می شود