روغن موتور شیراز دلیل اصلی مکانیک شدن افراد می شود

درجه روغن موتور شیراز که بر اساس سیالیت دمای پایین و بالا طبقه بندی می شوند با علامت اختصاری SAE نشان داده می شود. روغن هایی با عدد SAE پایین نازک و روان هستند. این نمرات در هنگام تعویض روغن موتور نیز رعایت می شود.

در خودروهایی با موتورهای نسل جدید پرسرعت از روغن هایی با درجه SAE بالا استفاده می شود زیرا فاصله روغن کم است. روغنی با رتبه SAE متوسط ​​را می توان استفاده کرد زیرا این شکاف در موتورهای سرعت متوسط ​​کمی افزایش می یابد.

در موتورهای سرعت پایین می توانید از روغن هایی با رتبه SAE بالا نیز استفاده کنید. انتخاب روغن موتور بر اساس فصل همانطور که لاستیک های مورد استفاده در خودرو با توجه به فصل متفاوت است، همین امر در مورد روغن موتور نیز صدق می کند.

روغن موتورها با توجه به دمایی که در آن استفاده می شود به روغن های تابستانی، زمستانی و تمام فصول تقسیم می شوند. این تمایز همچنین می تواند به صورت روغن های تک ویسکوزیته و چند ویسکوزیته ظاهر شود.

هنگام انتخاب روغن با توجه به این جداسازی ویسکوزیته، کمترین روز در زمستان و گرمترین روز در تابستان به عنوان مبنا در نظر گرفته می شود. در تابستان می توانید از روغن هایی با درجه SAE 10، 20، 30، 40، 50 استفاده کنید.

روغن های مورد استفاده در زمستان با نام های SAE 5W، SAE 10W، SAE15W شناخته می شوند. حرف W در اینجا مربوط به کلمه زمستان است که در انگلیسی به معنای زمستان است. روغن های SAE 10W-40، SAE 15W-50، SAE 15W-50 در تمام فصول قابل استفاده هستند.

حتی اگر تمام اقدامات احتیاطی را انجام می دهید، به یاد داشته باشید که ممکن است موتور یا سایر قطعات وسیله نقلیه شما مشکل داشته باشد. شما می توانید پیشنهادات شرکت های بیمه را در سایت Sigortaladim.com ارزیابی کنید تا در برابر انواع حوادث و مشکلات احتیاط کنید.