نور عامل ضروری برای دستیابی به کیفیت مناسب سیب

نور عامل ضروری برای دستیابی به کیفیت مناسب میوه و عملکرد بالا است.

رابینسون و همکاران [9]، با هدف بالاترین بهره وری باغ میوه آرایی سیب، پیشنهاد کرد که رهگیری نور باید به 70-75٪ برسد. سطوح مشابهی توسط سایر محققان به منظور حفظ بازده سیب بالا و سالانه گزارش شده است.

رهگیری نور بالاتر را می توان با سیستم های کاشت با تراکم بالا به دست آورد.

سیستم‌های مدرن باغ‌های سیب نه تنها باید عملکرد بالا، بلکه همگنی کیفیت داخلی و خارجی میوه و پارامترهای بلوغ میوه را تضمین کنند.

با این حال، زمانی که باغات به سن باروری می‌رسند، تغییراتی در این پارامترها رخ می‌دهد و بیشتر مربوط به توزیع ناهموار نور در یک تاج درخت است.

سیب ها در موقعیت های مختلف سایه بان در معرض سطوح مختلف تابش قرار می گیرند. این تفاوت‌ها محیط‌های متفاوتی را برای رشد میوه ایجاد می‌کنند و به ظاهر میوه‌ها و کیفیت‌های درونی متفاوت منجر می‌شوند.

حمل و نقل مواد مغذی معدنی به سرعت تعرق برگ و میوه بستگی دارد و مشخص شد که میوه‌های در معرض آفتاب با سرعت تعرق بالاتر ماهی قزل آلا، مواد معدنی بیشتری نسبت به میوه‌ها در شرایط سایه جمع می‌کنند.

موقعیت میوه در درخت می تواند بر تجمع متابولیت های اولیه و ثانویه در میوه تأثیر بگذارد.

برگ‌های تاج پوشش بیرونی نور بسیار بیشتری را دریافت و رهگیری می‌کنند که منجر به افزایش سنتز فوتوسیمیلات‌ها می‌شود، که به تجمع کربوهیدرات بالاتر در میوه‌ها تبدیل می‌شوند.

بنابراین، میوه های تاج پوشش بیرونی حاوی غلظت بالاتری از قند، مواد جامد محلول و ماده خشک هستند.

شرایط نور کم در داخل تاج می‌تواند منجر به رنگ‌آمیزی بدتر سیب‌ها شود بهترین زمان مصرف پودر سنجد، اما از سوی دیگر، تابش بیش از حد زیاد می‌تواند باعث اختلالات فیزیولوژیکی مانند آسیب آفتاب سوختگی یا پوسیدگی میوه شود.

اکثر مطالعات ذکر شده نتایجی را در مورد پارامترهای کیفی میوه جداگانه ارائه می دهند.

هیچ تحقیقی انجام نشده است که در آن تمام پارامترهای اصلی کیفیت و بلوغ میوه روی درختان یکسان ارزیابی شده و به شرایط نور و پارامترهای فتوسنتزی مرتبط باشد.

رشد و عملکرد درخت سیب به شدت به عرض جغرافیایی بستگی دارد.

اوج خورشیدی در ارتفاع 55 درجه شمالی نسبت به مناطق اصلی رشد سیب زاویه بسیار کمتری دارد.

تغییرات کیفیت نور، طول روز و سطح تابش عوامل تعیین کننده برای دستیابی به پارامترهای کیفیت بالای میوه هستند.

چنین نوع مطالعاتی در عرض های جغرافیایی بالا انجام نشده است.

در مطالعه ما طرز تهیه زیتون سیاه، تنوع درون تاج نمو میوه را بررسی کردیم. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر موقعیت رشد میوه در تاج درخت سیب بر رشد، بلوغ و پارامترهای کیفی داخلی و خارجی میوه بود.

  • منابع:
  1. Apple Fruit Growth and Quality Depend on the Position in Tree Canopy
  • تبلیغات:
  1. بررسی انواع کیف چرم و مقایسه کیفیت آن ها
  2. ساخت مدرسه ابتدایی توسط کشیش با آجر
  3. با مصرف توت دیابت را درمان کنید!
  4. مردی که با مصرف ترشی 120 سال عمر کرد