کفش کشتی مجید از بروز واریس پا جلوگیری می کند

به طور کلی، اختراع حاضر به ساختار کفش کشتی مجید مربوط می شود. به طور خاص، اختراع حاضر به سیستم های کفشی مربوط می شود که شامل یک کفش وکفش کشتی اولیه و یک کفش ثانویه است که می تواند به طور انتخابی به کفش کشتی متصل شود.

بسیاری از ورزش های مختلف دارای کفش های کشتی هستند که به طور خاص برای استفاده در آن ورزش طراحی شده اند. کشتی از این قاعده مستثنی نیست. کفش های کشتی به گونه ای ساخته شده اند که تا حد امکان سبک و انعطاف پذیر باشند، در حالی که هنوز می توانند از مچ پاهای کشتی گیر پشتیبانی کنند.

چیزی که در مورد کفش های کشتی منحصر به فرد است این است که در امتداد پاشنه و پنجه کفش دارای بالشتک کم یا بدون بالشتک هستند. به این ترتیب، یک کشتی گیر می تواند احساس کند که پابرهنه است و می تواند در برابر تشک نرم تشک کشتی، ثبات و کشش زیادی داشته باشد.

اگرچه کفش‌های کشتی هنگام پوشیدن روی لایه‌های نرم تشک کشتی مزایای زیادی دارند، اما این گونه کفش‌ها هنگام پوشیدن روی سطوحی غیر از تشک کشتی دارای معایب بسیاری هستند.

از آنجایی که کفش های کشتی در امتداد کفی و پاشنه آن دارای بالشتک کمی هستند یا اصلاً وجود ندارند، کفش های کشتی در هنگام پوشیدن روی سطوح سخت مانند کف چوبی ورزشگاه، ضربه بسیار کمی را جذب می کنند.

بر این اساس، اگر کشتی‌گیر از طناب بپرد، آهسته دود کند، یا از روی تشک کشتی گرم شود، کشتی‌گیر عضلات، استخوان‌ها و مفاصل خود را در معرض نیروهای ضربه‌ای بدون پد قرار می‌دهد که به راحتی می‌تواند باعث ناراحتی یا حتی آسیب شود.

به همین ترتیب، در طول تمرین‌های کشتی، زمانی که مربی ممکن است به کشتی‌گیر دستور دهد تا دورهای دور بزند، یا تمرین‌هایی را روی زمین سخت ورزشگاه اجرا کند، کشتی‌گیر با پوشیدن کفش‌های کشتی احتمال آسیب‌دیدگی خود را افزایش می‌دهد.

البته ممکن است هر زمان که کشتی گیر وارد تشک کشتی می شود و از آن خارج می شود، یک کشتی گیر بین کفش های کشتی و کفش تمرینی تغییر کند. با این حال، این بسیار غیر عملی است.